Lenteschool: Towards @home rehabilitation after stroke

datum 29 mei 2023
tijd
locatie Maastricht
Van 29 tot 31 mei en op 3 juni 2023 vindt in Maastricht de lenteschool plaats, en wordt georganiseerd in samenwerking met en rondom het Congress on NeuroRehabilitation and Neural Repair (NNR) in Maastricht. De inschrijving van de lenteschool sluit 15 maart 2023. Bezoek springschool.caretech.nl voor meer informatie en aanmelding!