Bewegen en Gezondheid

Welke invloed heeft bewegen op gezondheid en vitaliteit? Hoeveel lichaamsbeweging is nodig binnen een gezonde leefstijl? Wat weten we over effectiviteit van beweegstimu-leringsinterventies? Wat weten we over de mate van lichamelijke activiteit van specifieke doelgroepen zoals jongeren, ouderen, mensen met obesitas of andere chronische aandoeningen? Kan bewegen worden ingezet om sociaal economische gezondheidsverschillen te verkleinen? Wat zijn de kosten en baten van een actieve leefstijl? Welke rol kunnen activity trackers en apps spelen bij het stimuleren van een actieve, gezonde leefstijl? Kunnen we gaming principes en beloningen inzetten om de effectiviteit van interventies te vergroten? Is dat ethisch verantwoord?

Op inspirerende wijze wordt, door een breed netwerk van professionals, aan de hand van actuele onderzoeksgegevens kennis uitgewisseld om bewegen op een effectieve manier in te zetten om gezondheid en vitaliteit te vergroten.

Commissieleden: Maureen Ros, Carlien Straat en Denise Smit