De VvBN

De VvBN is eind december 2001 statutair opgericht. De VvBN is een landelijk georiënteerde vereniging die een voortrekkersrol vervult bij het uitdragen van de Bewegingswetenschappen in Nederland. Door de prominente positie en de vele actviteiten groeit de vereniging snel en heeft momenteel ruim 600 leden. Naast het bestuur is een aantal uitstekend opererende commissies actief die zich op vrijwillige basis voor de verenging inzetten.

Huidige bestuursleden

Frans Steenbrink
Frans Steenbrink
voorzitter
Dominique Vrouwenvelder
Dominique Vrouwenvelder
secretaris
Bregje Seves
Bregje Seves
penningmeester
Tinus Jongert
Tinus Jongert
algemeen bestuurslid
Riemer Vegter
Riemer Vegter
algemeen bestuurslid
Melvyn Roerdink
Melvyn Roerdink
algemeen bestuurslid
Bart Bongers
Bart Bongers
algemeen bestuurslid
Florieke Eggermont
Florieke Eggermont
algemeen bestuurslid

Raad van Advies

De vereniging kent een Raad van Advies, die is samengesteld uit alle hoogleraren met een bewegingswetenschappelijke achtergrond die werkzaam zijn aan Nederlandse Universiteiten. De Raad zorgt voor een grote verankering in de wetenschap en voor de strategische visie.

Onze activiteiten

  • Het organiseren van (jaarlijkse) symposia, themabijeenkomsten, fysieke dag, studentendag, workshops en excursies
  • Het beschikbaar stellen van informatie en rapporten aan leden
  • Het uitgeven van een gratis nieuwsbrief (2x per jaar)
  • Het aanbieden van relevante vakbladen (Sportgericht, Tijdschrift voor Ergonomie, Sport & Geneeskunde) tegen een gereduceerd tarief
  • Het uitgeven van een ledenalmanak waardoor het contact tussen leden vergroot wordt
  • Het publiceren onder auspiciën van de VvBN in vakbladen
  • Het instandhouden van een actuele internetpagina met stageplaatsen, een vacaturebank en interessante opleidingen
  • de ‘proefschriftprijs VvBN’