Kennismaken met de sprekers van het VvBN jaarsymposium: Paul Kuijer

Op vrijdag 21 april vindt het jaarlijkse symposium van de VvBN plaats in Utrecht. Het thema van dit jaar is ‘De impact van de bewegingswetenschappen’. Er zal vanuit verschillende invalshoeken worden teruggeblikt op 50 jaar bewegingswetenschappen. Om alvast in de stemming te komen voor het symposium zal er iedere week een spreker worden geïntroduceerd op de website. Deze week maken we kennis met dr. Paul Kuijer.

Kan je heel kort zeggen wat je op het symposium gaat vertellen?
50 jaar BW en Arbeid – dan geef ik een gekleurd overzicht van wat we als BW’ers in de praktijk en in de wetenschap hebben bereikt voor werkend Nederland en daarbuiten. En natuurlijk niet alleen goed nieuws, ook een enkele tip. Mijn bronnen; alvast hartelijk dank voor de goede suggesties :)!

Bovenal kijk ik met trots naar alle BW’ers die dagelijks actief zijn om de bijwerkingen van ongezond zwaar werk te voorkómen. Ze zitten overal: bedrijven, arbodiensten, adviesbureaus, als zelfstandige, de overheid en natuurlijk diverse kennisinstituten.

Wat verwacht je van het komende symposium?
Oude bekenden en nieuwe onbekenden ontmoeten – en leren van anderen.

Wat vind je het grootste succes van de bewegingswetenschappen, het pareltje?
Hoe Han Kemper, Monique Frings-Dresen, Arthur Stassen, hun collega’s en degenen daarna het zware werk van de vuilnisophaler hebben verlicht, door het formuleren van een norm voor de maximale lichamelijke belasting per persoon per dag per belaadmethode die ook door de Arbeidsinspectie werd gehandhaafd en mede daardoor resulteerde in innovaties om het werk gezonder te maken.