Symposium

Het jaarlijkse VvBN-symposium vormt het hoogtepunt voor de vereniging. Interessante sprekers lichten  actuele onderzoeken toe  rond een centraal thema op het gebied van de bewegingswetenschappen. 

De afgelopen jaren werden thema’s behandeld als:

  • de ondernemende bewegingswetenschapper
  • bewegen als medicijn
  • COVID-19 en bewegen
  • super Humans, welke bijdrage kan technologie bieden bij het verbeteren van de menselijke prestaties? 
  • move around, welke invloed heeft de omgeving  op lichamelijke activiteit?

Het symposium vormt niet alleen een mooie gelegenheid om kennis te vergaren en uit te wisselen, maar is tevens een belangrijk netwerkevenement. Leden en andere geïnteresseerden leggen hier nieuwe contacten met collega-bewegingswetenschappers of praten bij met oude bekenden.

Voor sponsors biedt het symposium de kans om in nauw contact te komen met de professionals uit het werkveld en om hun producten of diensten onder de aandacht te brengen. Het symposium wordt meestal in het voorjaar gehouden  (maart/april) en wordt centraal in het land georganiseerd. 

Heeft u interesse? Neem contact op met Tinus Jongert, 06-44708911