Over de VvBN

De VvBN is eind december 2001 statutair opgericht. De VvBN is een landelijk georiënteerde vereniging die een voortrekkersrol vervult bij het uitdragen van de Bewegingswetenschappen in Nederland. Door de prominente positie en de vele actviteiten groeit de vereniging snel en heeft momenteel ruim 600 leden. Naast het bestuur is een aantal uitstekend opererende commissies actief die zich op vrijwillige basis voor de verenging inzetten.

Moving Matters

Ons magazine "Moving Matters" wordt meerdere keren per jaar uitgegeven. Zo lees je verslagen, blijf je up to date met het laatste nieuws, bekijk en lees je over recente promoties en nog veel meer.